logo Uniwersytet Warszawski

Rekrutacja na studia II stopnia

Szanowni Państwo, została uruchomiona druga tura rejestracji na studia 2 stopnia na kierunku Biologia.

Zapraszamy do rejestracji w systemie IRK od: 29.09.2020 11:00 do: 01.10.2020 23:59

 
14 sierpnia 2020 roku mija 25. rocznica śmierci Profesora Władysława J.H. Kunickiego-Goldfingera

znaczek_prof_kunicki

Mikrobiologa, genetyka, humanisty i społecznika, twórcy Katedry Mikrobiologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katedry Mikrobiologii Ogólnej Uniwersytetu Wrocławskiego, Pracowni Genetyki Bakterii Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda oraz Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. Kunicki-Goldfinger swą karierę zawodową poświęcił badaniu różnych aspektów życia bakterii, a wyniki badań prowadzonych przez Niego i Jego zespół zostały opisane w około 200 artykułach naukowych dotyczących kilku dziedzin mikrobiologii, w tym genetyki bakterii, mikrobiologii środowisk i mikrobiologii weterynaryjnej.

więcej…
 
Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020

logo perspektywyW opublikowanym rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020, prowadzone na naszym wydziale kierunki studiów zostały ocenione jako drugie wśród polskich uczelni. Zwycięzcami zostali: UJ (biologia i biotechnologia) oraz UAM (ochrona środowiska).

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2020 (RKS 2020) – będący integralną częścią Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 – to uporządkowana informacja o najpopularniejszych kierunkach studiów prowadzonych w polskich uczelniach akademickich (publicznych i niepublicznych).

więcej…
 
Publikacja grupy naukowców z UW w „Science of The Total Environment”

ilustracja_0001

Pracownicy Wydziału Biologii opublikowali artykuł w jednym z czołowych czasopism podejmujących tematykę klimatu, środowiska i ekologii „Science of The Total Environment”. Tekst dotyczy długofalowego wpływu pożaru podpowierzchniowego torfowiska niskiego na właściwości gleby organicznej i wtórną sukcesję roślin. To już druga publikacja tej grupy badawczej w Science of The Total Environment w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
Poprzednia praca dotyczyła funkcjonowania mokradeł wysokogórskich w Pamirze Wschodnim.

Publikacja „Smouldering fire in a nutrient-limited wetland ecosystem: long-lasting changes in water and soil chemistry facilitate shrub expansion into a drained burned fen” ukazała się w specjalnym wydaniu czasopisma...

więcej…
 
Wyniki wyborów Kandydata na Dziekana Wydziału Biologii

prof_K_Spalik_fotografia

W wyborach kandydata na Dziekana Wydziału Biologii Kolegium Elektorów Wydziału Biologii wybrało prof. dr hab. Krzysztofa Spalika.

Prof. dr hab. Krzysztof Spalik zajmuje się ewolucją, biogeografią i systematyką roślin. Pracuje na Wydziale Biologii od 1985 r. i kieruje obecnie Instytutem Biologii Ewolucyjnej. Jest także przewodniczącym Rady Naukowej CNBCh oraz przewodniczącym Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN.

protokół (plik pdf)

dr Radosław Mazur
przewodniczący WKW

 


logo HR