logo Uniwersytet Warszawski

kartka_swiateczna_2018

Szanowni Państwo,

W imieniu Zespołu dziekańskiego Wydzialu Biologii UW życzę Państwu szczęśliwych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślnosci w nadchodzącym Nowym Roku.

Serdecznie zapraszam na Wigilię, która odbędzie się 17.12.2018 r. o godz. 13:30 w holu budynku przy ul. I. Miecznikowa 1.

Agnieszka Mostowska, dziekan

 
Publikujemy w eLife!

publikacja_elife_ilustracja Zespół naukowców z Wydziału Biologii w składzie: Sebastian Kwiatkowski, Agnieszka Seliga, Takao Ishikawa, Iwona Grabowska oraz Adam Jagielski, kierowany przez Jakuba Drożaka, we współpracy z naukowcami z Belgii oraz Niemiec, zidentyfikował gen kodujący jeden z najbardziej tajemniczych enzymów sierocych występujących u ssaków. Zarówno tożsamość molekularna (gen), jak również funkcja biologiczna N-metylotransferazy histydynowej aktyny (EC 2.1.1.85) pozostawały nieznane od 1987 roku, kiedy to pierwszy raz opisano jej aktywność w organizmie królika. Po 21 latach od opublikowania pierwszej pracy opisującej badany enzym, publikacja Zespołu z UW dostarcza odpowiedź, co do jego natury molekularnej.

więcej…
 
Science dla przyrody – wypowiedź dr Barbary Pietrzak

okladka_science W obecnym numerze Science, w zbiorze opinii zatytułowanym „Nurturing connections to the environment”, naukowcy z różnych jednostek naukowo-badawczych piszą o tym, jak mogą pomóc ludziom dostrzec wartość przyrody i środowiska naturalnego w ogóle. Wśród wielu głosów, dr Barbara Pietrzak pisze o usługach ekosystemowych i ważnej roli, jaką mają do odegrania ekolodzy.

Artykuł jest częścią cyklu „Tomorrow’s Earth” i rozwinięciem wątku poruszonego w czerwcowym numerze Science („Education for the future”). Redakcja wysunęła problem utraty więzi z przyrodą na czoło wyzwań, z jakimi musi zmierzyć się edukacja młodych ludzi.

Linki do obu tekstów:
Nurturing connections to the environment
Education for the future

 
W ostatnim konkursie NCN nasi pracownicy uzyskali finansowanie dla czterech grantów OPUS oraz dwóch grantów PRELUDIUM

realizowane_projekty_ilustracja

OPUS

NZ1 prof. dr hab. Elżbieta Katarzyna Jagusztyn-Krynicka, Tiolowe oxydoreduktazy bakterii rodzaju Helicobacter - biochemiczna i strukturalna charakterystyka systemu Dsb Helicobacter hepaticus oraz zaplanowanie i testowanie inhibitorów procesu oksydacyjnego zwijania białek Helicobacter pylori, 1 753 440 PLN
NZ3 prof. dr hab. Joanna Kufel, Niekanoniczny kap 5' RNA NAD+ u roślin Arabidopsis thaliana: metabolizm, funkcje komórkowe i znaczenie fizjologiczne, 2 442 200 PLN
NZ3 dr Anna Urszula Podgórska Wpływ zmian w dystrybucji auksyn na zahamowanie wzrostu roślin w warunkach żywienia amonowego, 825 560 PLN
NZ5 prof. dr hab. Maria Anna Ciemerych-Litwinienko, Różnicowanie miogeniczne pluripotencjalnych komórek macierzystych i ich potencjał do wspomagania regeneracji mięśni szkieletowych - rola niekodujących RNA, 2 276 022 PLN
Ponadto, w konsorcjum realizującym projekt (panel NZ8) Filogeografia, zróżnicowanie genetyczne i środowiska występowania łosia w Eurazji w późnym plejstocenie i holocenie kierowany przez dr hab. Magdalena Paulinę Niedziałkowską z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk jest zespół dr hab. Małgorzaty Malawskiej i dr Piotra Chibowskiego)

PRELUDIUM

NZ8 mgr Alicja Pawelec – Olesińska, Tempo uczenia się i typy behawioralne w populacjach gatunków rodzimych i konkurujących z nimi gatunków inwazyjnych ryb słodkowodnych, 179 885 PLN
NZ8 mgr Przemysław Decewicz, Różnorodność, biogeografia i ekologiczne znaczenie ruchomych elementów genetycznych psychrotolerancyjnych bakterii i archeonów, 131 800 PLN

Gratulujemy autorom projektów, które uzyskały finansowanie. Szczegóły planowanych badań – wkrótce na wydziałowym FB.

 


logo HR